NET-IDOL

[Pic]Park TaeJun (Net-Idolเกาหลี)

posted on 11 Apr 2009 19:41 by yurijz in NET-IDOL

ตอนนี้มีผลงานถ่ายเอ็มวีเเล้วค่ะ ออกรายการด้วย

ต่อภาค3ๆ ไม่มีคนเม้นก้อไม่เป็นไร เพราะviewเพิ่มกระฉุด - -+++